Na početnu (home page) blinfoVijesti nove i stareServisne informacije, brojevi telefona...Banjaluka voli da se slika -fotogalerije-Razni zapisi i topografija BanjalukePartnerski projektiPonuda i reference

 

Banjaluka Geografski položaj

 

 

Banjaluka se nalazi na 44 stepenu 46 minuti 27 sekundi sjeverne geografske širine i 17 stepeni 11 minuta 44 sekunde istočne geografske dužine.
Svega četrdesetak kilometara od rijeke Save povezana je sa Evropom drumskim, željezničkim i avionskim pravcima. Autoput Banjaluka-Gradiška koji je u izgradnji rješiće usko grlo prema putnom pravcu E70. Dovoljno je sat vremena da iz centra Banjaluke izbije na ovu kičmu južne Evrope; koja povezuje zapad Španije, sa krajnjim istokom Evrope, Turskom i dalje Gruzijom.

 

Geografska i putna pozicija Banjaluke

Banjaluka leži na obalama Vrbasa, na 153 m nadmorske visine, zahvatajući južni rub kotline, koja se pruža u pravcu jugozapad-sjeveroistok.
Čitava kotlina dužine 15 km, čija širina ne prelazi 5 km, okružena je brdima i brežuljcima tercijerne starosti. Sa jugoistočne strane na ovu kotlinu nastavlja se dolina Vrbanje, desne pritoke Vrbasa, koji teče gotovo po sredini grada.
Prema jugu uzdižu se planine Manjača i Čemernica koje razdvaja kanjon Vrbasa.
Raskrsnica je drumskog saobraćaja i prolazna tačka mnogih željezničkih pravaca, sa aerodromom, Banjaluka je i čvorište koje omogućava vezu sa cijelim svijetom.
To je prepoznato od davnina, tako su na prostoru grada pronađeni ostaci starog rimskog puta od Splita (Salone) do Gradiške (Servitium).
Prva željeznička pruga u Bosni je izgrađena upravo od Banjaluke do Dobrljina.

Željeznička stnica Banjaluka u doba Austrougarske

Mada se ne može reći da se nalazi u srcu Evrope, nalazi se u blizu svih glavnih putnih i saobraćajnih pravaca, tako da se u nju brzo i lako stiže.Uz povoljnu klimu i povoljan položaj je imao za posljedicu da se na prostoru današnje Banjaluke bilježe tragovi civilizacije od najranijih vremena.

Panorama banjaluučke kotline

 

Satelitski snimak banjalučke kotline