Ako nije došlo do pojave sadržaja klikni na oko za refresh i redirekciju