Info Header Info Moj Tim

Standardni paketi

Naša ponuda podrazumjeva nekoliko standardnih paketa i alata koji Vam stoje na raspolaganju. Pod standardnim paketima podrazumjevamo reklame koje se apliciraju na web prostor prikazan i rezervisan u Referencama.

Paket Optima

cijena 50 KM 2 reklamna banera u domenu portala link na Info stranicu
Vidi primjer reklama Roštiljnice Obeliks Info stranica se besplatno kreira i sadrži elementarne podatke -ko - opis djelatnosti -gdje -adresu, broj telefona,faksa,emaila... -šta -šta se nudi -do (maksimalno) 5 fotografija koje ilustruju informacije
Umjesto info stranice moguć je link na izabranu web adresu. veličina banera 150X100 pt
vrijeme trajanja reklame 6 mjeseci

Paket Optima Gold

cijena 99 KM
2 reklamna banera u domenu sajta link na Info mini portal sa tri info stranice Mini portal predstavlja besplatan bonus i dopušta realizaciju tri info stranice 1. -ko - opis djelatnosti 2. -gdje -adresu, broj telefona,faksa,emaila... 3. -šta -šta se nudi
Na svakoj stranici dopušta se do (maksimalno) 5 fotografija koje ilustruju informacije-
Vidi primjer banja Slatina veličina banera 250X100 (maksimalno)
vrijeme trajanja reklame 6 mjeseci

Paket Spektar

cijena 350 KM
Izrada sajta
Kreiranje sopstvenog portala sa do 10 info strana.
Primjer Banjalučka Gastro ponuda (realizovana kao subdomen, a ponuda uključuje registraciju sopstvenog domena.)
Održavanje i ažuriranje na dvomjesečnom nivou (2 dodatna ažuriranja u periodu održavanja).
Rok izrade 15 dana od dostavljanja materijala.
Period održavanja 6 mjeseci, plus vrijeme izrade.
Nakon isteka vremena održavanja, mogućnost produženja sa popoustom od 30% (idućih 6 mjeseci za 250KM), ili preuzimanje sajta (po cijeni od 99 KM i uplaćenim hostingom za 5 mjeseci).

Paket Spektar Gold

cijena 599 KM
Sve kao kod paketa Spektar, sa ponudom odi 4 ažuriranja i uključenim vremenom održavanja od 12 mjeseci

Mogućnost korištenja i kreiranja jednostavnih baza podataka, koji uključuku mogućnost prosljeđivanja on-line narudžbi.
Design NOT include
Cjene gotovih paketa NE uključuju dizajniranje i izradu logotipa i banera.
Podrazumjeva se da ako želite da koristite gotove pakete vi obezbjeđujete materijal - logotipe i fotografije.
Vi praktično kupujete reklamni prostor, a mi vaše dokumente urađene kao tekst ili slike prilagođavamo web okruženju. Kupovinom paketa dobijate mogućnost korištenja uređenog reklamnog prostora, gdje mi postavljamo vašu reklamu u predefinisanoj formi.

Ekskluziv

Početna cijena 2001 KM Ako niste zadoboljni ponuđenim rješinjima imate mogućnost da dogovorite dizajn. Pošto je ovo nemoguće predvidjeti nismo u prilici ni da vam ponudimo konkretne cijene.
Paket koji zaslužuje obavezan lični kontakt..
Izrada kompletnog sajta i marketing strategije, sa online katalogom i popratnim publikacijama i prezentacijama.
Podnožje-Footer-veze-