Navigator DV2

Petparačke priče iz Banjaluke

Najstrože čuvana tajna Čajaveca
U Čajevcu je bilo svega. Tajnih projekata, čudnih akronima i imena SUV, Neva, Žirafa... I samo spominjane njihovih imena bilo je sumnjivo. Ako bi ih dva puta glasno ponovili bilo je vjerovatno da će vam prići neki od drugova i upozoriti da se o tome ne priča.
Kad je došao rat ispostavilo se da tajne treće armije u Evropi i nisu baš neke tajne. Međutim jedan proizvod je ostao vječita tajna: Čajevački burek. Tajna pripremanja tog spcijaliteta radničke menze nestala je sa zadnjim stečajnim postupkom.
Ostala je legenda i priča da je jedino Peja mogao dobiti burek preko reda. Nestanak bureka označio je nestanak i najstrože čuvane tajne Čajavečke tehnologije.
Pao je Berlinski zid, Karenjin je prestao da se bori, a ni Čajevačkog bureka više nema
FootBL